SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS


Likums "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas 
Republikas likumā "Par sabiedriskajām organizācijām
un to apvienībām""
(04.11.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 11.novembrī (10.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 11.novembrī (10.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām
organizācijām un to apvienībām"
(28.07.1994)
1.lasījums - 1995.gada 12.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 5.aprīlī (17.sēde)