REPRESĒTO PERSONU STATUSS


Likumprojekts "Par papildinājumiem Latvijas Republikas
1992.gada 13.maija likumā "Par politiski represētās
personas statusa noteikšanu""
1993.gada 9.septembrī (1.sēde)
1993.gada 28.oktobrī (8.sēde)
1994.gada 3.februārī (5.sēde)

Likums "Par grozījumiem Latvijas Republikas Augstākās
padomes lēmumā "Par Latvijas Republikas likuma
"Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju" spēkā
stāšanās kārtību""
1.lasījums - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)
2.lasījums (atlikts) - 1994.gada 27.janvārī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.martā (13.sēde)

Likums "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu 
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"
(21.04.1994)
1.lasījums - 1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 19.janvārī (2.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)