RELIĢIJA


Likums "Par grozījumiem likumā "Par īpašumu atdošanu 
reliģiskajām organizācijām""
(28.10.1993)
1.lasījums - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)

Likums "Reliģisko organizāciju likums"
(21.04.1994)
1.lasījums - 1994.gada 19.maijā (7.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 6.aprīlī (17.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par īpašuma atdošanu
reliģiskajām organizācijām""
(02.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

Likums "Par Aglonas svētvietu"
(16.02.1995)
1.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)
1.lasījums - 1995.gada 17.augustā (4.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 12.oktobrī (16.sēde)