RADIO UN TELEVĪZIJA


Likums "Par grozījumiem 1992.gada 6.maija likumā 
"Par radio un televīziju"" 
(16.12.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1994.gada 15.jūnijā (13.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)

1994.gada 22.septembrī (4.sēde)

Likumprojekts "Par elektroniskajiem masu informācijas
līdzekļiem"


1994.gada 20.oktobrī (9.sēde)

Likumprojekts "Par elektroniskajiem masu informācijas
līdzekļiem"

Likums "Grozījumi likumā "Par telekomunikācijām"
(08.12.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

Likums "Radio un televīzijas likums"
1.lasījums - 1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)
2.lasījums (nav pieņemts) - 1995.gada 7., 14.un 15.jūnijā (11.ārkārtas sēde)
2.lasījums - 1995.gada 20.un 21.jūlijā (ārkārtas sesija)
3.lasījums - 1995.gada 24.augustā (7.sēde)

1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)

Lēmums "Par likumprojekta "Par elektroniskajiem
sabiedrības saziņas līdzekļiem" priekšlikumu iesniegšanas
termiņa pagarināšanu"

1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radio un
televīziju""

1995.gada 28.septembrī (13.sēde)

Lēmums "Par Nacionālās radio un televīzijas padomes
locekļu ievēlēšanu"