PREZIDIJS


1993.gada 6.jūlijā (1.sēde) 

Saeimas prezidija vēlēšanas (priekšsēdētājs, priekšsēdētāja
biedrs, priekšsēdētāja otrai biedrs, sekretārs, sekretāra
biedrs)


Likums "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes
un Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija
lēmumu atcelšanu"
(09.09.1993)
1.lasījums - 1993.gada 23.septembrī (3.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 30.septembrī (4.sēde)
3.lasījums - 1993.gada 21.oktobrī (7.sēde)

Likums "Par dažu Latvijas Republikas Augstākās padomes
un Latvijas Republikas Augstākās padomes Prezidija
lēmumu atcelšanu"
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)

1995.gada 9.martā (11.sēde)

Lēmums "Par grozījumiem Saeimas Prezidija sastāvā"
(Z.Tomiņa atsaukšana no Saeimas sekretāra biedra amata)

1995.gada 16.martā (12.sēde)

Lēmums "Par Latvijas Republikas 5.Saeimas sekretāra 
biedra ievēlēšanu" (I.Folkmane)