POLICIJA


Likums "Grozījumi likumā "Par policiju""
(09.12.1993)
1.lasījums - 1994.gada 10.martā (10.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)

Likumprojekts "Par valsts policijas un zemessardzes
pagaidu tiesībām"
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 10.martā (10.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi un papildinājumi likumā "Par policiju""
(30.03.1994)
1.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)


Likumprojekts "Grozījumi likumos un Augstākās padomes
lēmumos sakarā ar braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā"
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums (sadalīts vairākos likumos) - 1994.gada 22.septembrī (4.sēde), t.sk.
Likums "Grozījums likumā "Par policiju""
2.lasījums - 1994.gada 22.septembrī (4.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par policiju" 

1.lasījums - 1994.gada 13.oktobrī (8.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par policiju""
(26.01.1995)
1.lasījums - 1995.gada 30.martā (16.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 2.novembrī (19.sēde)

1995.gada 9.martā (11.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""