PIEPRASĪJUMU KOMISIJAS REFERĀTI UN ZIŅOJUMI


1993.gada 4.novembrī (9.sēde)

Pieprasījumu komisijas ziņojums par frakcijas "Tēvzemei un
brīvībai" iesniegto pieprasījumu Ministru prezidentam par
Ministru kabineta lēmumu par nekustamajiem īpašumiem
Rīgā

1993.gada 25.novembrī (12.sēde)

Pieprasījumu komisijas ziņojums par frakcijas "Tēvzemei un
brīvībai" iesniegto pieprasījumu par Pilsonības un
imigrācijas departamenta darbību

1994.gada 24.februārī (8.sēde)

Pieprasījumu komisijas referāts par deputātu pieprasījumu
par Ministru kabineta rīcības izvērtēšanu, Satversmes 81.panta
kārtībā pieņemot noteikumus nr.1 "Par grozījumiem un
papildinājumiem likumā "Par galvaspilsētas Rīgas pašvaldību""
un šīs rīcības atbilstību Satversmei (pieprasījums noraidīts)

Pieprasījumu komisijas referāts par deputātu pieprasījumu
Ministru prezidentam V.Birkavam un Latvijas Republikas
valsts reformu ministram M.Gailim par Radio un televīzijas
padomes pakļautību

1994.gada 24.martā (13.sēde)

Pieprasījumu komisijas referāts par deputātu pieprasījumu
Ministru prezidentam V.Birkavam, aizsardzības ministram
V.V.Pavlovskim, ārlietu ministram G.Andrejevam un 
ģenerālprokuroram J.Skrastiņam par situāciju ar Punduru
dzelzceļa mezglu Baltinavas pagastā

1994.gada 30.martā (14.sēde)

Pieprasījumu komisijas referāts "Par starpvalstu līgumiem
ar Krievijas Federāciju"

1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)

Pieprasījumu komisijas referāts par deputātu pieprasījumu
Ministru prezidentam V.Birkavam "Par Ziemeļrietumu 
karaspēka grupas vadības pasākumiem atvaļināto militārpersonu
skaita palielināšanā Latvijā"

1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)

Pieprasījumu komisijas referāts par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam V.Birkavam un finansu
ministram U.Osim par Ventspils pilsētas veselības 
aizsardzības iestāžu finansēšanu

1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)

Pieprasījumu komisijas referāts ar atzinumu par izvirzītā
jautājuma tālāku virzību (par Ventspils pilsētas veselības
aizsardzības iestāžu finansēšanu)


1994.gada 21.jūnijā (15.sēde)

Pieprasījumu komisijas referāts par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam V.Birkavam (dok.nr.634) 
sakarā ar ziņojumu Saeimā par Ministru kabineta sastādīšanu
un deklarāciju par Kabineta iecerēto darbību

1994.gada 2.septembrī (1.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums sakarā ar Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam V.Birkavam un finansu
ministram U.Osim par Latvijas Republikas likumu "Par
valsts budžetu 1994.gadam" (jautājums par cukura
ražošanas veicināšanas fondu)

Pieprasījumu komisijas atzinums sakarā ar Saeimas deputātu
pieprasījumu Latvijas Republikas Ministru prezidentam
V.Birkavam par Baltijas asamblejas Enerģētikas un 
ekoloģijas komitejas locekļu atskaiti 1994.gada 16.jūnijā
par Lietuvas Ignalinas AES ekspluatāciju un zviedru
ekspertu slēdzienu

1994.gada 22.septembrī (4.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam V.Birkavam par 
atskaites sniegšanu 1994.gada 15.septembrī par stāvokli
Latvijas tautsaimniecībā un valdības veiktajiem pasākumiem
ekonomikas konkurētspējas palielināšanā (Pieprasījuma
tālākā virzīšana noraidīta)

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu ekonomikas ministram O.Kehrim par
ziņojuma sniegšanu Saeimai par valdības veiktajiem
pasākumiem 1994./1995.gada apkures sezonas nodrošināšanā


1994.gada 13.oktobrī (8.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru kabinetam par privatizācijas kontu
atvēršanas termiņa pagarināšanu līdz 1995.gada 1.jūlijam

1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par Zemnieku savienības
pieprasījumu Ministru prezidentam M.Gailim

1994.gada 3.novembrī (11.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par darba samaksu
pedagoģiskajiem darbiniekiem

1994.gada 17.novembrī (13.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par pieprasījumu Ministru
prezidentam M.Gailim par P.Stradiņa Valsts klīniskās
slimnīcas likvidāciju

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu privatizācijas valsts ministram D.Skultem
jautājumā par privatizācijas fonda līdzekļu sadali

1994.gada 1.decembrī (16.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par pieprasījumu Ministru
prezidentam M.Gailim jautājumā par juridisko un fizisko
personu saistībām elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu
monopoldarbībā

1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu satiksmes ministram A.Gūtmanim un finansu
ministram A.Piebalgam par P.Avotiņa amatu savienošanu

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu 
pieprasījumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministram J.Iesalniekam par to, kā tiek pildīts likums "Par
bīstamiem atkritumiem" un lēmums par šā likuma spēkā
stāšanos

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu aizsardzības ministram J.A.Trapānam par to,
kad tiks izstrādāta valsts aizsardzības koncepcija un kā
turpmāk paredzēts izmantot piecus lidlaukus

1994.gada 21.decembrī (20.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu 
pieprasījumu Ministru prezidentam M.Gailim par Ministru
kabineta noteikumiem nr.217 "Par naturalizācijas iesniegumu
pieņemšanas un izskatīšanas kārtību" publicēšanu laikrakstā 
"Latvijas Vēstnesis" 1994.gada 3.decembrī, pārkāpjot
Valodu likuma 8.pantu

1995.gada 12.janvārī (1.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par pieprasījumu Ministru
prezidentam M.Gailim, finansu ministram A.Piebalgam un
zemkopības ministram Ā.Ūdrim par 1994.gada dotāciju izmaksu
lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, par neatvērtā
finansējuma izmaksāšanu investīcijām, zemju izpirkšanai,
cukura fondam un par to, kā valdība gatavojas realizēt
pasludināto lauku prioritāti

Pieprasījumu komisijas atzinums par pieprasījumu Ministru
prezidentam M.Gailim un finansu ministram A.Piebalgam par
asignējumu Krājbankai mērķaizņēmumu obligāciju atpirkšanai


1995.gada 2.februārī (4.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par pieprasījumu Ministru
prezidentam M.Gailim, finansu ministram A.Piebalgam par 
Valsts ieņēmumu dienesta paziņojumu "Par peļņas nodokļa
avansa maksājumu noteikšanas kārtību un ar to saistīto
spēkā esošo likumu neievērošanu"

1995.gada 16.februārī (6.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par pieprasījumu Ministru
prezidentam M.Gailim par pasākumiem, kādi tiek veikti,
lai radītu iespējas lauksaimniekiem saņemt nepieciešamos
līdzekļus kredītu formā lauku darbu veikšanai

1995.gada 29.martā (15.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam M.Gailim par valsts
akciju sabiedrības "Latvijas lauksaimniecības finansu
sabiedrība" darbību

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam M.Gailim, satiksmes
ministram A.Gūtmanim, aizsardzības ministram 
J.A.Trapānam un ārlietu ministram V.Birkavam par 
Vaiņodes lidlauku

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam M.Gailim par
G.Ulmaņa un M.Gaiļa 1994.gadā uz Ķīnas Tautas
Republiku vadītajām delegācijām un to izmaksām

1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam M.Gailim par valsts
pilnvarniekiem

1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam M.Gailim un 
finansu ministram A.Piebalgam par to, kad un kā Finansu
ministrija kārtos saistības ar Zemkopības ministrijas
Cukura ražošanas fondu

1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas šā gada
22.jūnija sēdē iesniegto Saeimas deputātu pieprasījumu
iekšlietu ministram J.Ādamsonam par lauksaimniecības
stabilizācijai un attīstībai piešķirto valdības garantēto 
kredītu saņemšanas un izmantošanas likumību Iecavas
putnu fabrikas privatizācijas procesā

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas šā gada
22.jūnija sēdē iesniegto Saeimas deputātu pieprasījumu
labklājības ministram A.Bērziņam par Labklājības ministrijas
Valsts sociālās apdrošināšanas fonda izsludināto konkursu
"Par tiesībām veikt pensiju un pabalstu izmaksu Latvijā"

1995.gada 9.augustā (3.sēde)

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu vides un reģionālās attīstības ministram
J.Iesalniekam par pārkāpumiem valsts budžeta līdzekļu
izlietošanā un rīcībā ar valsts mantu

Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu
pieprasījumu Ministru prezidentam M.Gailim par dotāciju
izmaksu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem