PENSIJAS


Likums "Par valsts pensiju aprēķināšanas kārtību un 
Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmuma "Par
Latvijas Republikas likuma "Par valsts pensijām" spēkā
stāšanās kārtību" atsevišķu punktu atcelšanu"
(30.09.1993)
1.lasījums - 1993.gada 14.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1993.gada 21.oktobrī (7.sēde)

Likums "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas
Republikas likumā "Par valsts pensijām""
(30.09.1993)
1.lasījums - 1993.gada 14.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1993.gada 21.oktobrī (7.sēde)

Likums "Grozījums likumā "Par valsts pensiju pagaidu
aprēķināšanas kārtību""
(24.02.1944)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 24.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.februārī (8.sēde)

1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas
likumā "Par valsts pensijām"" 

1994.gada 21.decembrī (20.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensiju
pagaidu aprēķināšanas kārtību""

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
likumā "Par valsts pensijām""
(19.01.1995)
1.lasījums - 1995.gada 6.aprīlī (17.sēde)

1995.gada 1.martā (10.ārkārtas sēde)

Pensiju reformas koncepcija

Lēmums "Pensiju reformas koncepcija"

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensiju
pagaidu aprēķināšanas kārtību""
(09.03.1995)
1.lasījums (noraidīts) - 1995.gada 9.augustā (3.sēde)

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas
likumā "Par valsts pensijām""

Likums "Par valsts pensijām"
(22.06.1995)
1.lasījums - 1995.gada 9.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 19.oktobrī (17.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 2.novembrī (19.sēde)

1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensiju
pagaidu aprēķināšanas kārtību""

1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensiju
pagaidu aprēķināšanas kārtību""
(06.09.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)
2.lasījums (noņemts no izskatīšanas) - 1995.gada 2.novembrī (19.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Republikas
likumā "Par valsts pensijām""
1.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)

Likums "Grozījums likumā "Par valsts pensijām""
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)