PAZIŅOJUMI


1993.gada 6.jūlijā (1.sēde) 

Deputātu frakcijas "Saskaņa Latvijai" paziņojums

Saeimas paziņojums par Latvijas Republikas Satversmes
stāšanos spēkā pilnā apjomā

1995.gada 2.februārī (4.sēde)

Paziņojums par Maskavas foruma "Fašisms totalitārās
un pēctotalitārās sabiedrības" aicinājumu

Saeimas priekšsēdētāja A.Gorbunova ziņojums par 
Latvijas uzņemšanu Eiropas padomē