NOTARIĀTS


Likums "Par grozījumiem un papildinājumiem
Augstākās padomes 1993.gada 1.jūnija lēmumā "Par
Latvijas Republikas Notariāta likuma spēkā stāšanās
laiku un kārtību""
(25.11.1993)
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)