NODOKĻI, NODEVAS


Likums "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas
Republikas 1990.gada 12.decembra likumā "Par akcīzes
nodokli""
(16.09.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 14.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 14.oktobrī (6.sēde)

Likums "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas
Republikas 1991.gada 18.decembra likumā "Par apgrozījuma
nodokli""
(16.09.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 14.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 14.oktobrī (6.sēde)

1993.gada 16.septembrī (2.sēde) 

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Republikas 1990.gada 20.decembra likumā
"Par peļņas nodokli""

Likums "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"
(25.11.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)

Likums "Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās padomes
1993.gada 30.marta lēmumā "Par peļņas nodokļa, īpašuma
nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu
atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām, fondiem
un uzņēmumiem 1992.un 1993.gadā""
(09.09.1993, 13.01.1994)
1.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.martā (13.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par apgrozījuma nodokli""
(07.10.1993)
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.martā (13.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par apgrozījuma nodokli"" 
(16.12.1993)
1.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 14.janvārī (2.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par peļņas nodokli"" 
(16.12.1993)
1.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 14.janvārī (2.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli"" 
(16.12.1993)
1.lasījums - 1994.gada 13.janvārī (1.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 14.janvārī (2.sēde)

1994.gada 20.janvārī (3.sēde) 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apgrozījuma
nodokli""

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Republikas 1990.gada 28.decembra likumā "Par
nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā""
1994.gada 27.janvārī (4.sēde)
1994.gada 3.martā (9.sēde)

1994.gada 3.martā (9.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
1990.gada 20.decembra likumā "Par peļņas nodokli""

Likums "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli""
(24.03.1994)
1.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par peļņas nodokli""
(24.03.1994)
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 5.maijā (5.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām
Latvijas Republikā""
1.lasījums - 1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 15.jūnijā (13.sēde)

Likums "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"
(27.04.1994)
1.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)

Likums "Par peļņas nodokļa maksājumu atvieglojumiem
invalīdu biedrību uzņēmumiem medicīniska rakstura, kā arī
citu veidu labdarības fondu uzņēmumiem 1994.gadā"
(05.05.1994)
1.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)

1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apgrozījuma nodokli""


Likums "Grozījumi likumā "Par peļņas nodokli""
(03.03.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""
(19.05.1994)
1.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 28.jūlijā (ārkārtas sesijas sēde)

1994.gada 26.maijā (9.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem likumā 
"Par nodokļiem un nodevām Latvijas Republikā"" (Noraidīts)

Likumprojekts "Par vietējām nodevām"
(02.06.1994)
1.lasījums (pārtraukts) - 1994.gada 2.septembrī (1.sēde)
1.lasījums - 1994.gada 8.septembrī (2.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
likumā "Par apgrozījuma nodokli""
1994.gada 22.septembrī (4.sēde)
1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

1994.gada 29.septembrī (5.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem likumā "Par ienākuma
nodokli""

Likums "Par dabas resursu nodokli"
(20.10.1994)
1.lasījums (nodots atpakaļ komisijai) - 1994.gada 1.decembrī (16.sēde)
1.lasījums - 1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)

Likums "Par nodokļiem un nodevām"
(10.11.1994)
1.lasījums - 1994.gada 1.decembrī (16.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 21.decembrī (20.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 2.februārī (4.sēde)

Likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"
(10.11.1994)
1.lasījums - 1994.gada 1.decembrī (16.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 21.decembrī (20.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 2.februārī (4.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 9.februārī (5.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli""
(10.11.1994)
1.lasījums - 1994.gada 1.decembrī (16.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 5.aprīlī (17.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 31.maijā (9.ārkārtas sēde)

Likums "Par grozījumiem un papildinājumiem 
likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu""
(10.11.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 1.decembrī (16.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""
(10.11.1994)
1.lasījums - 1994.gada 1.decembrī (16.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 22.decembrī (21.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)
3.lasījums (turpinājums) - 1995.gada 2.martā (10.sēde)


Likums "Par pievienotās vērtības nodokli"
(10.11.1994)
1.lasījums - 1994.gada 1.decembrī (16.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1994.gada 21.decembrī (20.sēde)
2.lasījums (turpinājums) - 1994.gada 22.decembrī (21.sēde)
3.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 2.martā (10.sēde)
3.lasījums (turpinājums) - 1995.gada 9.martā (11.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli""
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 1.martā (9.ārkārtas sēde)
2.lasījums - 1995.gada 1.martā (9.ārkārtas sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par īpašuma nodokli""
(02.03.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 29.martā (15.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 30.martā (16.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu 
un nodokli""
(27.04.1995)
1.lasījums - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 28.septembrī (13.sēde)

1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)

Likumprojekts "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

Likums "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības 
nodokli""
(18.05.1995)
1.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 12.oktobrī (15.ārkārtas sēde)
3.lasījums - 1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par sociālo nodokli""
(19.07.1995)
1.lasījums - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 12.oktobrī (15.ārkārtas sēde)
3.lasījums - 1995.gada 2.novembrī (19.sēde)

1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes nodokli""

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās
vērtības nodokli""

Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma nodokli"
(Noraidīts)

1995.gada 3.augustā (2.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās
vērtības nodokli""

Valsts prezidenta iesniegtais likumprojekts "Grozījumi
likumā "Par pievienotās vērtības nodokli""

Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma nodokli" (Noraidīts)

Likums "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma 
nodokli""
(03.08.1995)
1.lasījums - 1995.gada 30.augustā (7.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 12.oktobrī (16.sēde)

1995.gada 9.augustā (3.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās
vērtības nodokli""


1995.gada 17.augustā (5.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli""

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu
ienākuma nodokli""

1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un
nodevām""

Likums "Grozījumi likumā "Par zemes nodokli""
(13.09.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)