NODARBINĀTĪBA


Likums "Par grozījumiem un papildinājumiem 1991.gada
23.decembra Latvijas Republikas likumā "Par nodarbinātību""
(09.09.1993, 16.09.1993, 23.09.1993,
30.09.1993, 07.10.1993, 14.10.1993)
1.lasījums - 1993.gada 11.novembrī (10.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)
3.lasījums - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)

1994.gada 24.martā (13.sēde)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodarbinātību""

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodarbinātību""
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)

1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Republikas likumā "Par nodarbinātību""
(Noraidīts 15.12.1994)

Likums "Grozījums likumā "Par nodarbinātību""
1.lasījums - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)