NEPILNGADĪGIE


1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)

Likumprojekts "Par likuma "Par audzinoša rakstura piespiedu
līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem" papildināšanu"
1.lasījums - 1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)

Likums "Par bāriņtiesām un pagasttiesām"
(22.09.1994)
1.lasījums - 1995.gada 31.maijā (9.ārkārtas sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 6.novembrī (20.sēde)