MUITA


Likums "Par izmaiņām Latvijas Muitas kodeksā" 
1.lasījums - 1993.gada 7.oktobrī (5.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 14.oktobrī (6.sēde)
3.lasījums - 1993.gada 28.oktobrī (8.sēde)

Likums "Par cukura ievedmuitas tarifu"
(21.10.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 28.oktobrī (8.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 28.oktobrī (8.sēde)

1993.gada 16.decembrī (15.sēde) 

Likumprojekts "Par jēlādu izvedmuitas tarifa atcelšanu" 

Likumprojekts "Par muitas tarifiem" un likumprojekts
"Muitas tarifi" 

Likums "Muitas tarifi"
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Muitas tarifi""
(18.03.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 24.martā (13.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.martā (13.sēde)

Likums "Par muitas nodokli (tarifiem)"
(24.02.1994)
1.lasījums - 1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 9.jūnijā (12.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 22.jūnijā (16.sēde)
3.lasījums (otrreizēja caurlūkošana) - 1994.gada 29.septembrī (5.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)""
(10.11.1994)
1.lasījums - 1994.gada 1.decembrī (16.sēde)

Likums "Grozījumi Latvijas Republikas Muitas kodeksā"
1.lasījums - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 30.martā (16.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Likums "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli 
(tarifiem)""
(29.03.1995)
1.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)

Likums "Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas 
Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības 
līgumu par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos"
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli
(tarifiem)""

Likums "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli
(tarifiem)""
(30.08.1995)
1.lasījums - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.oktobrī (18.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 6.novembrī (20.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli
(tarifiem)""
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

2.lasījums - 1995.gada 5.oktobrī (15.ārkārtas sēde)

1995.gada 12.oktobrī (16.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli
(tarifiem)""

Likums "Grozījumi likumā "Par muitas nodokli
(tarifiem)""
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 12.oktobrī (16.sēde) 

2.lasījums - 1995.gada 19.oktobrī (18.sēde)