MEŽI


Likums "Par grozījumiem Latvijas Republikas
Augstākās padomes 1993.gada 3.marta lēmumā "Par koku
ciršanas pārtraukšanu bijušo īpašnieku (uz 1940.gada
20.jūniju) un viņu mantinieku pieprasītajās zemēs""
(21.10.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)

Likums "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu"
1.lasījums - 1994.gada 24.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.martā (13.sēde)

Likums "Par ieņēmumiem no meža resursu realizācijas"
(05.05.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 22.jūnijā (16.sēde)

Likums "Par valsts mežu izmantošanas kārtību"
1.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 30.martā (16.sēde)

Likums "Par meža ciršanas tāmi 1995.-1999.gadam"
(27.10.1994)
1.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 2.februārī (4.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 2.martā (10.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par mežu apsaimniekošanu 
un izmantošanu""
(09.03.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par meža apsaimniekošanu
un izmantošanu""
(19.07.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 17.augustā (5.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 6.septembrī (9.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)


1995.gada 6.septembrī (9.sēde)

Lēmums par izskatīšanas steidzamības atsaukšanu 
likumprojektam "Grozījumi likumā "Par meža
apsaimniekošanu un izmantošanu"" otrajā lasījumā