MEDICĪNA

1995.gada 19.janvārī (2.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem Ministru kabineta
1994.gada 30.augusta noteikumos nr.177 "Ārstniecības
noteikumi""


Likums "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka
ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu
izmantošanu medicīnā""
(20.10.1994)
1.lasījums - 1995.gada 2.martā (10.sēde)
2.lasījums (atlikts) - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par farmaceitisko darbību"
(09.03.1995)
1.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)
1.lasījums - 1995.gada 11.maijā (5.sēde)

Ministru kabineta 1994.gada 30.augusta noteikumi
nr.177 "Ārstniecības noteikumi"
1.lasījums - 1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

Ministru kabineta 1995.gada 7.janvāra noteikumi
nr.15 "Par grozījumiem Ministru kabineta 1994.gada
30.augusta noteikumos nr.177 "Ārstniecības noteikumi""
1.lasījums - 1995.gada 12.aprīlī (19.sēde)

Likumprojekts "Ārstu prakses likums"
(06.09.1995)
1.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)