KULTŪRA


Likums "Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā
"Par kultūras pieminekļu aizsardzību""
(04.11.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu
aizsardzību""
(02.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 9.februārī (5.sēde)

1995.gada 28.septembrī (13.sēde)

Lēmums "Par Latvijas valsts kultūrpolitikas
pamatnostādnēm"