KONVENCIJAS


Likums "Par pievienošanos 1973.gada 1.marta
Konvencijai par pasažieru un bagāžas starptautisko
autopārvadājumu līgumu (CVR) un šīs konvencijas
1978.gada 5.jūlija protokolam"
(04.11.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)

Likums "Par pievienošanos 1956.gada 19.maija
Konvencijai par kravu starptautisko autopārvadājumu
līgumu (CMR) un šīs konvencijas 1978.gada 5.jūlija
protokolam"
(04.11.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 2.decembrī (13.sēde)


Likums "Par Latvijas Republikas un Somijas
Republikas konvenciju dubultās aplikšanas ar nodokļiem
un nodokļu nemaksāšanas novēršanai"
(11.11.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas un Igaunijas
Republikas konvenciju dubultās aplikšanas ar nodokļiem
un nodokļu nemaksāšanas novēršanai"
(11.11.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas un Norvēģijas
Karalistes konvenciju dubultās aplikšanas ar nodokļiem
un nodokļu nemaksāšanas novēršanai"
(11.11.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas un Zviedrijas
Karalistes konvenciju dubultās aplikšanas ar nodokļiem
un nodokļu nemaksāšanas novēršanai"
(11.11.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 25.novembrī (12.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas un Dānijas Karalistes 
konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu 
nemaksāšanas novēršanu" 
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)


Likums "Par 1974.gada un 1992.gada Helsinku konvenciju
par Baltijas jūras reģiona jūras reģiona jūras vides
aizsardzību ratificēšanu"
(17.02.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 3.martā (9.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 3.martā (9.sēde)

1994.gada 17.februārī (7.sēde)

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos
Starptautiskās darba organizācijas konvencijām"

Likums "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas
Republikas valdības Konvenciju par nodokļu dubultās
uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu"
(21.04.1994)
1.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Likums "Par pievienošanos Starptautiskās darba
organizācijas konvencijām nr.81, 129, 144, 154, 158, 173"
(27.04.1994)
1.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
3.lasījums (atlikts) - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 15.jūnijā (13.sēde)

Likums "Par 1963.gada 21.maija Vīnes konvencijas par civilo
atbildību par kodolkaitējumiem un 1988.gada 21.septembra 
Kopīgā protokola par Vīnes konvencijas un Parīzes
konvencijas pielietojumu ratificēšanu"
(05.05.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)


Likums "Par Latvijas Republikas un Nīderlandes
Karalistes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un
nodokļu nemaksāšanas novēršanu"
(13.10.1994)
1.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas un Islandes
Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas
un nodokļu nemaksāšanas novēršanu"
(01.12.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 12.janvārī (1.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 2.martā (10.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas un Čehijas
Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas
un nodokļu nemaksāšanas novēršanu"
(01.12.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 12.janvārī (1.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1995.gada 2.martā (10.sēde)

Likums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām
ratificēšanu"
(26.01.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos
1985.gada 1.septembra Eiropas satelīttelekomunikāciju
organizācijas (EUTELESAT) konvencijai"
(02.02.1995)
1.lasījums (nodots atpakaļ komisijai) - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)


Likums "Par 1971.gada 2.februāra Ramsāres
konvenciju par starptautiskās nozīmes mitrajiem,
īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi"
(02.02.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 23.martā (15.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas pievienošanos
1961.gada Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko
dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu"
(16.12.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 9.februārī (5.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 9.februārī (5.sēde)

Likums "Par Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu"
(16.03.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 12.oktobrī (16.sēde)

Likums "Par 1992.gada Riodežaneiro konvenciju
par bioloģisko daudzveidību"
(08.06.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas un Kanādas konvenciju 
par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas 
novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"
(17.08.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)

Likums "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas
konsulāro konvenciju"
(13.09.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

1995.gada 19.oktobrī (17.sēde)

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Baltkrievijas
Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas
un nodokļu nemaksāšanas novēršanu"

1995.gada 2.novembrī (19.sēde)

Likumprojekts "Par Eiropas padomes Antidopinga
konvenciju nr.135"