KĀRTĪBAS RULLIS


1993.gada 6.jūlijā (1.sēde)

Par Saeimas kārtības rulli

1993.gada 13.jūlijā (3.sēde) 

Saeimas kārtības ruļļa 2.un 149.panta atjaunošana ar
grozījumiem un labojumiem

1993.gada 15.jūlijā (5.sēde) 

Par grozījumiem un papildinājumiem Saeimas kārtības
rullī

Likums "Saeimas kārtības rullis"
1.lasījums - 1993.gada 5.augustā (9.sēde)
2.lasījums 1994.gada 25.maijā (8.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 28.jūlijā (ārkārtas sesijas sēde)


Likums "Par grozījumiem Saeimas kārtības rullī"
(13.10.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 3.novembrī (11.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Likums "Grozījumi Saeimas kārtības rullī"
(09.03.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 5.aprīlī (17.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 5.aprīlī (17.sēde)

Likums "Grozījumi Saeimas kārtības rullī"
(02.11.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 2.novembrī (19.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 2.novembrī (19.sēde)