KAROGS


Likums "Par Latvijas valsts karogu"
(02.09.1994)
1.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 3.novembrī (11.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)


Likums "Par Valsts prezidenta standartu, Saeimas
priekšsēdētāja karogu un Ministru prezidenta karogu"
(12.01.1995)
1.lasījums - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)

1995.gada 13.septembrī (11.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas
valsts karogu""