IZGLĪTĪBA


Likums "Grozījumi Latvijas Republikas Izglītības likumā"
1.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 30.martā (16.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 5.aprīlī (17.sēde)
3.lasījums (atlikts) - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 9.augustā (3.sēde)


1995.gada 10.augustā (3.sēde)

Likums "Par Rīgas Ekonomikas augstskolu"
(01.06.1995)
1.lasījums - 1995.gada 10.augustā (3.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 13.septembrī (11.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 5.oktobrī (14.sēde)

Likums "Augstskolu likums"
(17.08.1995)
1.lasījums - 1995.gada 13.septembrī (11.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 12.oktobrī (16.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 19.oktobrī (17.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 2.novembrī (19.sēde)