IESNIEGUMI UN PRIEKŠLIKUMI


Likums "Par iesniegumu un priekšlikumu izskatīšanas
kārtību Latvijas Republikas valsts un pašvaldību institūcijās"
(03.03.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 29.septembrī (5.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)