FRAKCIJAS

1993.gada 7.oktobrī (5.sēde)

Demokrātiskā Centra partijas deputātu frakcijas iesniegums 
par frakcijas nosaukuma maiņu (Demokrātiskās partijas
frakcija)

1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)

Lēmums par frakciju pārstāvības normu grozīšanu
Saeimas komisijās