DZĪVOKĻU KODEKSS, DZĪVOKĻU JAUTĀJUMI


Likumprojekts "Par papildinājumiem Latvijas Republikas 
likumā "Par dzīvojamo telpu īri""
1993.gada 9.septembrī (1.sēde)
1993.gada 16.septembrī (2.sēde)
1993.gada 23.septembrī (3.sēde)
1993.gada 30.septembrī (4.sēde)
1993.gada 7.oktobrī (5.sēde)
1994.gada 21.aprīlī (2.sēde)
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 2.jūnijā (10.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""
(09.12.1993)
1.lasījums - 1994.gada 24.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Likums "Par kompensācijas izmaksu izceļotājiem,
kuri atbrīvo dzīvokļus" 
(16.12.1993)
1.lasījums - 1994.gada 27.janvārī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
(09.03.1995)
1.lasījums - 1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 6.septembrī (9.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 5.oktobrī (14.sēde)

1995.gada 5.aprīlī (17.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo
telpu īri""

Likums "Par grozījumiem likumā "Par kompensāciju
izmaksu izceļotājiem, kuri atbrīvo dzīvokļus""
(22.06.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par dzīvojamo
telpu īri""

1995.gada 9.augustā (3.sēde)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un
pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"