DIPLOMĀTISKAIS UN KONSULĀRAIS DIENESTS


Likums "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas 
Republikas 1991.gada 27.novembra likumā
"Par diplomātisko pasi""
(09.12.1993)
1.lasījums - 1994.gada 24.februārī (8.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)

Likums "Konsulārais reglaments"
(17.02.1994)
1.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par diplomātisko un
konsulāro dienestu""
(13.10.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (14.sēde)


Likums "Grozījumi likumā "Par diplomātiskajiem un
konsulārajiem rangiem""
(13.10.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.novembrī (15.sēde)

Likums "Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums"
(09.08.1995)
1.lasījums (steidzams) - 1995.gada 17.augustā (5.sēde)
2.lasījums (pārtraukts) - 1995.gada 7.septembrī (9.sēde)
2.lasījums (nodots atpakaļ komisijai) - 1995.gada 13.septembrī (11.sēde)

2.lasījums - 1995.gada 21.septembrī (12.sēde)