DARBA LIKUMU KODEKSS UN LABOŠANAS DARBU KODEKSS


Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Darba likumu kodeksā"
1993.gada 9.septembrī (1.sēde)
1993.gada 16.septembrī (2.sēde)
1993.gada 23.septembrī (3.sēde)
1993.gada 30.septembrī (4.sēde)
1993.gada 7.oktobrī (5.sēde)

Likums "Grozījumi Latvijas Darba likumu kodeksā"
(13.01.1994)
1.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 15.jūnijā (13.sēde)

Likumprojekts "Likums par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Labošanas darbu kodeksā"
(17.03.1994)
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 12.maijā (6.sēde)

Likums "Grozījumi Latvijas Darba likumu kodeksā"
(08.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 12.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Likumprojekts "Par Ministru kabineta noteikumiem nr.148
"Par grozījumiem Latvijas Labošanas darbu kodeksā""
1.lasījums (nav pieņemts) - 1994.gada 29.septembrī (5.sēde)

Likums "Par grozījumiem Latvijas Labošanas darbu
kodeksā"
(27.10.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Darba likumu
kodeksā"

1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Darba likumu kodeksā"

1995.gada 17.augustā (5.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Darba likumu 
kodeksā" (Noņemts)

1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Darba likumu kodeksā"

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Darba likumu kodeksā"
1.lasījums - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)