DARBA JAUTĀJUMI


Likumprojekts "Grozījumi un papildinājumi likumā "Par Valsts
darba inspekciju""
(08.06.1994)
1.lasījums (nav pieņemts) - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par darba aizsardzību""
(08.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 12.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par Valsts darba inspekciju""
1.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 12.janvārī (1.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Nolikumā par darba
strīdu komisiju"
(27.07.1995)
1.lasījums - 1995.gada 31.augustā (8.sēde)