CIVILPROCESA KODEKSS


Likums "Grozījumi Latvijas Civilprocesa kodeksā
(1993.gada 20.janvāra redakcijā)"
(20.01.1994)
1.lasījums - 1994.gada 24.martā (13.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 13.oktobrī (8.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 23.februārī (8.sēde)

Likums "Grozījumi Latvijas Civilprocesa kodeksā"
(29.03.1995)
1.lasījums - 1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 23.augustā (6.ārkārtas sēde)
3.lasījums - 1995.gada 13.septembrī (11.sēde)

1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Civilprocesa
kodeksā" (Noņemts)

1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Civilprocesa
kodeksā"

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Civilprocesa
kodeksā"

Lēmums "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa maiņu
likumprojektam "Grozījumi Latvijas Civilprocesa
kodeksā""