CIVILLIKUMS 


Likumprojekts "Par Latvijas Republikas 1937.gada
Civillikuma tiesiskās nepārtrauktības atzīšanu un tā
konsekventas piemērošanas nodrošināšanu"
(07.10.1993)
1.lasījums (noraidīts) - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem atjaunotā Latvijas
Republikas Civillikumā"
1.lasījums (noraidīts) - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)

Likums "Grozījumi Latvijas Republikas Civillikumā"
1.lasījums - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 26.maijā (9.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 15.jūnijā (13.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas
Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma 
tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""
(02.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 13.oktobrī (8.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 10.novembrī (12.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)

Likums "Par 1992.gada 7.jūlija likuma "Par atjaunotā
Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada,
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās
laiku un kārtību" papildināšanu"
1.lasījums - 1995.gada 30.aprīlī (16.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 9.augustā (3.sēde)