BUDŽETS 


Likums "Grozījumi Latvijas Republikas 1993.gada
23.marta likumā "Par valsts budžetu 1993.gadam""
(09.09.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 28.oktobrī (8.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 28.oktobrī (8.sēde)

Likums "Par budžetu un finansu vadību"
(11.11.1993)
1.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 17.februārī (7.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.martā (13.sēde)

1993.gada 2.decembrī (13.sēde) 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu
1993.gadam""

Likums "Grozījumi Latvijas Republikas 1993.gada 23.marta
likumā "Par valsts budžetu 1993.gadam""
(02.12.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 9.decembrī (14.sēde)

Likums "Par valsts budžetu 1994.gadam" 
(16.12.1993)
1.lasījums - 1994.gada 14.janvārī (2.sēde),
20.janvārī (3.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1994.gada 3.februārī (5.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1994.gadam""
(21.04.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 28.aprīlī (4.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 5.maijā (5.sēde)

Likums "Par pašvaldību budžetu"
(21.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 26.janvārī (3.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 29.martā (15.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1994.gadam""
(27.10.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 3.novembrī (11.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 17.novembrī (13.sēde)

Likums "Par valsts budžetu 1995.gadam"
(01.12.1994)
1.lasījums - 1994.gada 8.decembrī (17.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 22.decembrī (21.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu
1995.gadam""
(02.03.1995)
1.lasījums - 1995.gada 1.jūnijā (10.sēde)
2.lasījums (nodots atpakaļ komisijai) - 1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu
1995.gadam""
(08.06.1995)
1.lasījums - 1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)


Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu
1995.gadam""
(22.06.1995)
1.lasījums - 1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

1995.gada 9.augustā (3.sēde)

Lēmums par priekšlikumu iesniegšanas termiņa
pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par
valsts budžetu 1995.gadam"" otrajā lasījumā

1995.gada 17.augustā (5.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu
1995.gadam""

1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Lēmums "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa 
pagarināšanu likumprojektam "Grozījumi likumā "Par
valsts budžetu 1995.gadam"" otrajā lasījumā"

1995.gada 30.augustā (8.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1995.gadam""

Likums "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1995.gadam""
(14.09.1995)
1.lasījums - 1995.gada 14.septembrī (11.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 19.oktobrī (17.sēde)

1995.gada 28.septembrī (13.sēde)

Likumprojekts "Grozījums likumā "Likums par budžetu
un finansu vadību""