ARHĪVI


Likums "Grozījumi likumā "Par arhīviem""
(09.09.1993)
1.lasījums - 1993.gada 23.septembrī (3.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 30.septembrī (4.sēde)
3.lasījums - 1993.gada 21.oktobrī (9.sēde)