AMNESTIJA

Likums "Amnestijas likums" 
(16.12.1993)
1.lasījums - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 24.februārī (8.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 24.martā (13.sēde)