ADMINISTRATĪVO TERITORIJU IZVEIDOŠANA


Likums "Par grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo 
teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusu""
(09.09.1993)
1.lasījums (steidzams) - 1993.gada 23.septembrī (3.sēde)
2.lasījums - 1993.gada 30.septembrī (4.sēde)

Likums "Par Rīgas pilsētas un Rīgas rajona administratīvo robežu grozīšanu"
(09.12.1993, 26.05.1994)
1.lasījums (steidzams) - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)

Likums "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo 
teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu""
(02.06.1994)
1.lasījums - 1994.gada 16.jūnijā (14.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 5.oktobrī (6.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 27.oktobrī (10.sēde)