ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSS


1993.gada 23.septembrī (3.sēde) 

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Latvijas
Kriminālkodeksā"

1993.gada 7.oktobrī (5.sēde) 

Likumprojekts "Par Latvijas Republikas likuma "Par
papildinājumiem un grozījumiem Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā iedzīvotāju reģistrācijas jautājumos"
grozīšanu"

Likums "Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā"
1.lasījums - 1993.gada 21.oktobrī (7.sēde)
2.lasījums (steidzams) - 1993.gada 4.novembrī (9.sēde)
3.lasījums - 1993.gada 4.novembrī (9.sēde)

Likums "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā"
1.lasījums - 1993.gada 16.decembrī (15.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 27.janvārī (4.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 17.februārī (7.sēde)

1994.gada 10.martā (10.sēde)

Likumprojekts "Par papildinājumiem Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Noraidīts)

1994.gada 24.martā (13.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"


Likums "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"
1.lasījums - 1994.gada 24.martā (13.sēde)
2.lasījums - 1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)
3.lasījums - 1994.gada 28.jūlijā (ārkārtas sesijas sēde)

1994.gada 30.martā (14.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumu un papildinājumu Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

1994.gada 27.aprīlī (3.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā". (Noņemts)

1994.gada 5.maijā (5.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā". (Noraidīts)

1994.gada 8.jūnijā (11.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā". (Noraidīts)

1994.gada 22.jūnijā (16.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā"

1994.gada 28.jūlijā (ārkārtas sesijas sēde)

Likumprojekts "Par papildinājumiem un grozījumiem 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

1994.gada 22.septembrī (4.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

Likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

1994.gada 13.oktobrī (8.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

1994.gada 3.novembrī (11.sēde)

Likumprojekts "Par grozījumiem Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā" (Nav pieņemts)

1994.gada 17.novembrī (13.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

1994.gada 1.decembrī (16.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

Likums "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā"
1.lasījums - 1994.gada 15.decembrī (19.sēde)
2.lasījums - 1995.gada 30.martā (16.sēde)
3.lasījums - 1995.gada 19.jūlijā (ārkārtas sesija)

1995.gada 29.martā (15.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

1995.gada 27.aprīlī (2.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"
1.lasījums - 1995.gada 8.jūnijā (12.sēde)

1995.gada 22.jūnijā (14.sēde)

Likumprojekts "Papildinājumi Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

1995.gada 27.jūlijā (1.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā" (Noņemts)

1995.gada 9.augustā (3.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

1995.gada 23.augustā (7.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"


1995.gada 13.septembrī (11.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"

1995.gada 21.septembrī (12.sēde)

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā"