Tiesībsargs

 

 

                        2023. gada 20. aprīļa (1.) sēdē

Latvijas Republikas tiesībsarga 2022. gada ziņojums

 

 

                        2024. gada 21. marta sēdē

Latvijas Republikas tiesībsarga 2023. gada ziņojums