Prokuratūras likums

 

 

Likums “Grozījumi Prokuratūras likumā” (Nr. 339/Lp14)

            (14.09.2023.)

            1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 12. oktobra sēdē

            2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 6. decembra (18.) sēdē

            3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 21. decembra sēdē