Prezidijs

 

 

                        2022. gada 1. novembrī

 

Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas (E. Smiltēns) (Nr. 4/Lm14)

 

Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas (Zanda Kalniņa-Lukaševica) (Nr. 5/Lm14)

 

Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas (Jānis Grasbergs) (Nr. 6/Lm14)

 

Saeimas sekretāra vēlēšanas (Armands Krauze) (Nr. 7/Lm14)

 

Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas (Antoņina Ņenaševa) (Nr. 8/Lm14)

 

 

                        2023. gada 20. septembrī

Lēmums “Par Edvarda Smiltēna atsaukšanu no 14. Saeimas priekšsēdētāja amata” (Nr. 230/Lm14)

 

Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas (D. Mieriņa)

(Dok. Nr. 1134, 1134A, 1134B, 1134C, 1134-1, 1134-2, 1134-3, 1134-4)

 

Lēmums “Par Jāņa Grasberga atsaukšanu no 14. Saeimas priekšsēdētāja biedra amata” (Nr. 231/Lm14)

 

Lēmums “Par Antoņinas Ņenaševas atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra biedres amata” (Nr. 232/Lm14)

 

Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas (A. Ņenaševa)

(Dok. Nr. 1140, 1140Balsojums)

 

Lēmums “Par Armanda Krauzes atbrīvošanu no 14. Saeimas sekretāra amata” (Nr. 233/Lm14)

 

Saeimas sekretāra vēlēšanas (E. Smiltēns)

(Dok. Nr. 1133, 1133Balsojums)

 

Saeimas sekretāra biedra vēlēšanas (J. Grasbergs)

(Dok. Nr. 1141, 1141Balsojums)