Muita

 

 

Likums “Grozījumi Muitas likumā” (Nr. 117/Lp14)

            (02.02.2023.)

            1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 16. februāra sēdē

            2. lasījuma – pieņemts 2023. gada 27. aprīļa (4.) sēdē

            3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 15. jūnija (14.) sēdē