Likumdošanas akti

 

 

Likums “Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā” (Nr. 23/Lp14)

              (01.12.2022.) (8.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 12. janvāra sēdē

2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 2. februāra sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 23. februāra (11.) sēdē

 

 

Likums “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 20/Lp14)

              (01.12.2022.) (8.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 19. janvāra sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 9. februāra sēdē

              3. lasījuma – pieņemts 2023. gada 2. marta sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā” (Nr. 24/Lp14)

              (01.12.2022.) (8.)

              1. lasījumā – pieņemts 2022. gada 22. decembra sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 30. marta sēdē

              3. lasījuma – pieņemts 2023. gada 27. aprīļa (4.) sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr. 25/Lp14)

              (01.12.2022.) (8.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 12. janvāra sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 23. februāra (11.) sēdē

3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 16. marta (16.) sēdē

 

 

Likums “Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”” (Nr. 30/Lp14)

              (01.12.2022.) (8.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2022. gada 8. decembra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2022. gada 15. decembra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 31/Lp14)

              (08.12.2022.)

              1. lasījumā – pieņemts 2022. gada 22. decembra sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 16. februāra sēdē

3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 16. marta (17.) sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 33/Lp14)

              (08.12.2022.)

Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” (Nr. 33/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2023. gada 24. maijam” (Nr. 193/Lm14) – 18.05.2023. (7.)

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 22. jūnija sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 5. oktobra sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījums Čeku loterijas likumā” (Nr. 52/Lp14)

              (15.12.2022.)

              1. lasījumā – noraidīts 2022. gada 22. decembra sēdē

              un pieņemts alternatīvais

Likums “Par Čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr. 86/Lp14)

              (22.12.2022.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2022. gada 22. decembra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2022. gada 22. decembra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 44/Lp14)

              (15.12.2022.)

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 19. janvāra sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 16. februāra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 48/Lp14)

              (15.12.2022.)

              2. lasījuma – pieņemts 2023. gada 18. marta sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 11. janvāra sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Brīvprātīgā darba likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 49/Lp14)

              (15.12.2022.)

Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Brīvprātīgā darba likumā” (Nr. 49/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2023. gada 29. septembrim” (Nr. 211/Lm14) – 07.09.2023.

 

 

Likumprojekts “Imigrācijas likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 56/Lp14)

              (15.12.2022.)

Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Imigrācijas likums” (Nr. 56/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2024. gada 1. aprīlim (Nr. 403/Lm14) – 21.12.2023.

 

 

Likumprojekts “Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 57/Lp14)

              (15.12.2022.)

Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums” (N. 57/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2024. gada 1. aprīlim” (Nr. 404/Lm14) – 21.12.2023.

 

 

Likums “Preču un pakalpojumu piekļūstamības likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 62/Lp14)

              (15.12.2022.)

2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 2. februāra sēdē

3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 16. marta (17.) sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 63/Lp14)

              (15.12.2022.)

2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 2. februāra sēdē

3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 16. marta (17.) sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 64/Lp14)

              (15.12.2022.)

2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 2. februāra sēdē

3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 16. marta (17.) sēdē

 

 

Likums “Grozījums Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likumā” (Nr. 85/Lp14)

              (22.12.22.)

1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 2. februāra sēdē

2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 16. marta (16.) sēdē

3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 20. aprīļa sēdē

 

 

                            2023. gada 19. janvāra (2.) sēdē

Lēmuma projekts “Par nekavējošu deklaratīvo tiesību normu novēršanu un pārdomātu Imigrācijas likuma grozījumu izstrādi” (Nr. 96/Lm14) (Noraidīts)

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (Nr. 96/Lp14)

              (26.01.23.)

              1. lasījumā – noraidīts 2023. gada 16. februāra sēdē

un pieņemts alternatīvais

Likums “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (Nr. 168/Lp14)

              (16.02.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 16. februāra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 23. februāra (11.) sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”” (Nr. 98/Lp14) (Noraidīts)

              (26.01.23.)

 

 

                            2023. gada 31. janvāra (3.) sēdē

Lēmums “Par 10 157 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Novērst maldināšanu ar aromatizētajām e-cigaretēm” turpmāko virzību” (Nr. 109/Lm14)

 

 

Lēmuma projekts “Par aizliegtas vienošanās rezultātā noslēgto līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu izbeigšanas izvērtējumu un pārkāpuma dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu” (Nr. 120/Lm14)

              31.01.2023. (3.) – nodots komisijai

 

 

                            2023. gada 2. februāra (5.) sēdē

Lēmums “Par 10 439 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Pārtraukt nerrot Latvijas iedzīvotājus ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību” turpmāko virzību” (Nr. 121/Lm14)

 

 

Likums “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 101/Lp14)

              (02.02.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 30. marta sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 18. maija (7.) sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 15. jūnija (14.) sēdē

 

 

Likums “Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā” (Nr. 102/Lp14)

              (02.02.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 30. marta sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 18. maija (7.) sēdē

3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 8. jūnija sēdē

 

 

Likums “Grozījums Maksātnespējas likumā” (Nr. 104/Lp14)

              (02.02.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 30. marta sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 18. maija (7.) sēdē

3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 8. jūnija sēdē

 

 

Likums “Grozījums Pasta likumā” (Nr. 121/Lp14)

              (13.02.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 17. februāra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 8./9. marta sēdē

 

 

Likums “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”” (Nr. 122/Lp14)

              (13.02.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 17. februāra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 8./9. marta sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Iesniegumu likumā” (Nr. 154/Lp14) (Noraidīts)

              (16.02.2023.)

 

 

Likumprojekts “Grozījums Uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā” (Nr. 164/Lp14) (Noraidīts)

              (16.02.2023.)

 

 

Likums “Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” (Nr. 176/Lp14)

              (23.02.2023.) (11.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 18. maija (6.) sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 22. jūnija sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 19. oktobra sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījums Uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā” (Nr. 191/Lp14) (Noraidīts)

              (02.03.2023.)

 

 

Likums “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 215/Lp14)

              (30.03.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 30. marta sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 5. aprīļa sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr. 217/Lp14)

              (20.04.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 18. maija (6.) sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 9. maija sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījums Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (Nr. 220/Lp14)

              (20.04.2023.)

 

 

Likums “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 218/Lp14)

              (20.04.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 18. maija (6.) sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 22. jūnija sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 14. septembra sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” (Nr. 234/Lp14)

              (27.04.2023.) (4.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 18. maija (6.) sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 18. maija (6.) sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 252/Lp14)

              (11.05.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 25. maija (8.) sēdē

2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 8. jūnija sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Iesniegumu likumā” (Nr. 259/Lp14) (Noraidīts)

              (18.05.2023.) (7.)

 

 

                          2023. gada 25. maija (1.) sēdē

Lēmums “Par 10 260 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Bezmaksas higiēnas preces meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs” turpmāko virzību” (Nr. 171/Lm14)

 

 

Likums “Grozījumi Statistikas likumā” (Nr. 275/Lp14)

              (01.06.2023.) (12.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 14. septembra sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 26. oktobra sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 14. decembra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 284/Lp14)

              (15.06.2023.) (14.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 14. septembra sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 23. novembra sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 15. februāra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” (Nr. 313/Lp14)

              (07.09.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 21. septembra sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 12. oktobra sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 26. oktobra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem”” (Nr. 314/Lp14)

              (07.09.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 21. septembra sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 12. oktobra sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 26. oktobra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā” (Nr. 327/Lp14)

              (07.09.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 14. septembra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 5. oktobra sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījums Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 310/Lp14)

              (07.09.2023.)

 

 

Likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 324/Lp14)

              (07.09.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 14. septembra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 5. oktobra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr. 325/Lp14)

              (07.09.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 14. septembra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 5. oktobra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (Nr. 330/Lp14)

              (07.09.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 28. septembra sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 26. oktobra sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 14. decembra sēdē

 

 

Likums “Grozījums Imigrācijas likumā” (Nr. 335/Lp14)

              (07.09.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 7. septembra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 14. septembra sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījums Fizisko personu reģistra likumā” (Nr. 348/Lp14)

(21.09.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 12. oktobra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 367/Lp14)

              (12.10.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 12. oktobra sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 9. novembra sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 6. decembra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Nr. 372/Lp14)

              (12.10.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 26. oktobra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 23. novembra sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 370/Lp14)

              (19.10.2023.)

              1. lasījumā – noraidīts 2023. gada 9. novembra sēdē un pieņemts alternatīvais

Likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 426/Lp14)

              (09.11.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 9. novembra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 23. novembra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” (Nr. 376/Lp14)

              (19.10.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 6. decembra (18.) sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 29. februāra sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 25. aprīļa sēdē

 

 

                            2023. gada 26. oktobra sēdē

Lēmums “Par 10 182 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Brīvu izvēli pilngadīgiem cilvēkiem! Par e-cigarešu aromātu saglabāšanu” turpmāko virzību” (Nr. 362/Lm14)

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā” (Nr. 386/Lp14)

              (26.10.2023.)

 

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā”” (Nr. 387/Lp14)

              (26.10.2023.)

 

 

Likums “Grozījumi Fizisko personu reģistra likumā” (Nr. 413/Lp14)

              (02.11.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 2. novembra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 9. novembra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 415/Lp14)

              (02.11.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 2. novembra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 9. novembra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr. 416/Lp14)

              (02.11.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 2. novembra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 9. novembra sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Iesniegumu likumā” (Nr. 438/Lp14) (Noraidīts)

              (15.11.2023.)

 

 

Likums “Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību”” (Nr. 447/Lp14)

              (23.11.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 14. decembra sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 18. janvāra sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 22. februāra (8.) sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Nr. 465/Lp14)

              (14.12.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 1. februāra (4.) sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 29. februāra sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 25. aprīļa sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” (Nr. 467/Lp14)

              (14.12.2023.)

              1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 1. februāra (3.) sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 27. marta sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 30. maija sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 477/Lp14)

              (21.12.2023.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 18. janvāra sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 15. februāra sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 487/Lp14)

              (18.01.2024.)

 

 

Likums “Grozījums Imigrācijas likumā” (Nr. 490/Lp14)

              (18.01.2024.)

              1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 1. februāra (4.) sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 21. marta sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 23. maija (9.) sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Brīvprātīgā darba likumā” (Nr. 518/Lp14)

              (22.02.2024.) (8.)

              1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 22. februāra (8.) sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 30. maija sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā” (Nr. 533/Lp14)

              (07.03.2024.)

              1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 21. marta sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 25. aprīļa sēdē

              3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 23. maija (9.) sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 536/Lp14) (Noraidīts)

              (07.03.2024.)

 

 

Likumprojekts “Grozījums Maksātnespējas likumā” (Nr. 544/Lp14)

              (14.03.2024.)

              1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 18. aprīļa sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 23. maija (8.) sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā” (Nr. 551/Lp14)

              (27.03.2024.)

              1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 25. aprīļa sēdē

              2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 30. maija sēdē

 

 

Likums “Grozījums likumā “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā”” (Nr. 555/Lp14)

              (11.04.2024.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 25. aprīļa sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 9. maija sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” (Nr. 559/Lp14)

              (11.04.2024.)

              1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 25. aprīļa sēdē

 

 

Likumprojekts Grozījums Imigrācijas likumā (561/Lp14)

              (11.04.2024.)

              1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 2. maija sēdē

              2. lasījuma – pieņemts 2024. gada 6. jūnija sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 554/Lp14) (Atsaukts)

              (11.04.2024.)

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 563/Lp14)

              (18.04.2024.)

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr. 564/Lp14)

              (18.04.2024.)

 

 

Likums “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 575/Lp14)

              (25.04.2024.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 23. maija (8.) sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 30. maija sēdē

 

 

Likums “Grozījums Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 580/Lp14)

              (09.05.2024.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 23. maija (8.) sēdē

              2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 30. maija sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 586/Lp14)

              1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 30. maija sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā” (Nr. 599/Lp14)

              (23.05.2024.) (8.)

 

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 591/Lp14)

              (23.05.2024.) (8.)

 

 

Likumprojekts “Grozījums Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” (Nr. 610/Lp14)

              (30.05.2024.)

              1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 30. maija sēdē