Lauksaimniecība

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” (Nr. 493/Lp14)

            (18.01.2024.)

            1. lasījumā – noraidīts 2024. gada 22. februāra (8.) sēdē

un pieņemts alternatīvais

Likums “Grozījums Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” (Nr. 524/Lp14) (1. lasījums) (Steidzams)

            (22.02.2024.) (8.)

            1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 22. februāra (8.) sēdē

            2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 22. februāra (8.) sēdē