Īpašums

 

 

Likums “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” (Nr. 53/Lp14)

            (15.12.2022.)

            1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 19. janvāra sēdē

            2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 30. marta sēdē

Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” (Nr.53/Lp14) trešajam lasījumam līdz 2023. gada 19. maijam” (Nr. 188/Lm14) – 11.05.23.

            3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 12. oktobra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 59/Lp14)

            (15.12.2022.)

            2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 18. aprīļa sēdē

            3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 30. maija sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 66/Lp14)

            (15.12.2022.)

            2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 12. janvāra sēdē

            3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 9. februāra sēdē

 

 

Likums “Par nekustamā īpašuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 79/Lp14)

            (15.12.2022.)

2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 2. februāra sēdē

3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 16. marta (17.) sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”” (Nr. 141/Lp14) (Noraidīts)

            (16.02.2023.)

 

 

Likums “Grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā” (Nr. 150/Lp14)

            (16.02.2023.)

            1. lasījuma – pieņemts 2023. gada 2. marta sēdē

            2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 30. marta sēdē

            3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 11. maija sēdē

 

 

Likumprojekts “Par valsts meža zemes atsavināšanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei” (Nr. 258/Lp14)

            (11.05.2023.)

            1. lasījumā – noraidīts 2023. gada 25. maija (8.) sēdē

un pieņemts alternatīvais

Likums “Par valsts meža zemes nodošanu Augšdaugavas novada pašvaldībai industriālā parka izveidei” (Nr. 273/Lp14) (1. lasījums)

            (25.05.2023.) (8.)

            1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 25. maija (8.) sēdē

            2. lasījumā – pieņemts 2023. gada 7. septembra sēdē

            3. lasījumā – pieņemts 2023. gada 15. novembra sēdē

 

 

Likums “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (Nr. 288/Lp14)

            (15.06.2023.) (14.)

            1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 7. septembra sēdē

Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (Nr. 288/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2023. gada 1. decembrim” (Nr. 331/Lm14) – 28.09.2023.

Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” (Nr. 288/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2024. gada 26. februārim” (Nr. 433/Lm14) – 15.02.2024.

            2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 18. aprīļa sēdē

            3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 30. maija sēdē

 

 

Likumprojekts “Nekustamā īpašuma nodošanas biedrībai “Šamir” Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja darbībai likums” (Nr. 344/Lp14)

(21.09.2023.)

            1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 6. decembra (18.) sēdē

 

 

Likums “Par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai” (Nr. 378/Lp14)

            (19.10.2023.)

            1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 21. decembra sēdē

            2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 11. janvāra sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu dzelzceļa līnijas 'Rail Baltica' izbūvei”” (Nr. 383/Lp14)

            (26.10.2023.)

            1. lasījumā – pieņemts 2023. gada 6. decembra (18.) sēdē

            2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 29. februāra sēdē

 

 

Likums “Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” (Nr. 398/Lp14)

            (09.11.2023.)

            1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 16. novembra sēdē

            2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2023. gada 7. decembra sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” (Nr. 435/Lp14)

            (09.11.2023.)

            1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 11. janvāra sēdē

Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” (Nr. 435/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2024. gada 11. martam” (Nr. 446/Lm14) – 22.02.2024. (8.)

 

 

Likums “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” (Nr. 456/Lp14)

            (30.11.2023.)

            1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 11. janvāra sēdē

            2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 8. februāra sēdē

            3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 27. marta sēdē

 

 

Likums “Nekustamā īpašuma Rīgā, Hanzas ielā 22 nodošanas un izmantošanas likums” (Nr. 494/Lp14)

            (25.01.2024.)

            1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 1. februāra (3.) sēdē

2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 7. marta sēdē

            3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 27. marta sēdē

 

 

                        2024. gada 22. februāra (8.) sēdē

Lēmums “Par 11 170 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Deklarēšanās īpašumā tikai ar īpašnieka atļauju” turpmāko virzību” (Nr. 436/Lm14)

 

 

Likums “Grozījums likumā “Par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai”” (Nr. 527/Lp14)

            (22.02.2024.) (8.)

1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 7. marta sēdē

            2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 27. marta sēdē

            3. lasījumā – pieņemts 2024. gada 25. aprīļa sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai”” (Nr. 528/Lp14)

            (22.02.2024.) (8.)

            1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 23. maija (8.) sēdē

            2. lasījuma – pieņemts 2024. gada 6. jūnija sēdē

 

 

Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma “Liepziedi” Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa A2 “Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)” posma 39,40.–46,10. km pārbūves projekta īstenošanai” (Nr. 529/Lp14)

(29.02.2024.)

            1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 21. marta sēdē

            2. lasījumā – pieņemts 2024. gada 23. maija (9.) sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā” (Nr. 539/Lp14)

            (14.03.2024.)

            1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 14. marta sēdē

Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā” (Nr. 539/Lp14) otrajam lasījumam līdz 2024. gada 4. jūnijam” (Nr. 481/Lm14) - 18.04.2024.

 

 

Likumprojekts “Par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstij” (Nr. 595/Lp14)

            (23.05.2024.) (8.)

            1. lasījumā – pieņemts 2024. gada 23. maija (8.) sēdē

            2. lasījuma – pieņemts 2024. gada 6. jūnija sēdē

 

 

Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma “Mežrozes” Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa A2 “Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)” posma 39,40.–46,10. km pārbūves projekta īstenošanai” (Nr. 597/Lp14)

            (23.05.2024.) (8.)

 

 

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai”” (Nr. 611/Lp14)

            (30.05.2024.)

            1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2024. gada 30. maija sēdē

 

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”” (Nr. 614/Lp14)

            (06.06.2024.)