Delegācijas, parlamentu grupas

 

 

                        2022. gada 17. novembrī

Lēmums “Par atteikšanos no deputātu grupu veidošanas sadarbības veicināšanai ar Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas parlamentiem” (Nr. 9/Lm14)

 

 

                        2023. gada 12. janvāra (1.) sēde

Lēmums “Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja vietnieka apstiprināšanu” (Nr. 98/Lm14)

 

Lēmums “Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 99/Lm14)

 

Lēmums “Par Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja vietnieka apstiprināšanu” (Nr. 100/Lm14)

 

Lēmums “Par NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas, delegācijas vadītāja un delegācijas vadītāja vietnieka apstiprināšanu” (Nr. 101/Lm14)

 

Lēmums “Par Starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas un grupas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 102/Lm14)

 

Lēmums “Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas un delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 103/Lm14)

 

 

                        2023. gada 28. septembra sēdē

Lēmums “Par Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgo pārstāvju Andra Bērziņa un Edmunda Cepurīša apstiprināšanu, pastāvīgo pārstāvju aizstājēju Aivas Vīksnas un Ināras Mūrnieces apstiprināšanu un vadītājas vietnieka Edmunda Cepurīša apstiprināšanu” (Nr. 330/Lm14)

 

 

                        2023. gada 5. oktobra sēdē

Lēmums “Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāvja aizstājēja apstiprināšanu” (Nr. 344/Lm14)

 

 

                        2023. gada 12. oktobra sēdē

Lēmums “Par Ervina Labanovska apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli” (Nr. 351/Lm14)

 

Lēmums “Par Ilzes Indriksones apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli” (Nr. 355/Lm14)

 

 

                        2023. gada 23. novembra sēdē

Lēmums “Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļu apstiprināšanu” (Nr. 381/Lm14)

 

 

                        2024. gada 25. janvāra sēdē

Lēmums “Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļu statusa maiņu” (Nr. 413/Lm14)

 

Lēmums “Par NATO Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļa statusa maiņu un Latvijas delegācijas locekļu apstiprināšanu” (Nr. 414/Lm14)

 

Lēmums “Par Starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas vadītāja atcelšanu un apstiprināšanu” (Nr. 415/Lm14)

 

Lēmums “Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 418/Lm14)