Bankas

 

 

                        2023. gada 21. septembra sēdē

Lēmuma projekts “Par Mārtiņa Kazāka atbrīvošanu no Latvijas Bankas prezidenta amata” (Nr. 225/Lm14) (Noraidīts)

 

Lēmuma projekts “Par Latvijas Bankas padomes locekļu atbrīvošanu no amata” (Nr. 226/Lm14) (Noraidīts)

 

 

                        2023. gada 5. oktobra sēdē

Lēmums “Par 15 878 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Bankām nepaaugstināt EURIBOR likmi pagātnē izsniegtiem kredītiem” turpmāko virzību” (Nr. 336/Lm14)

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Bankas likumā” (Nr. 424/Lp14) (Noraidīts)

            (09.11.2023.)