Zemesgrāmatas

 

Likums „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1909/Lp9) (Nr. 14/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2010.gada 30.septembra sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 17.novembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 3.marta sēdē

3. lasījumā – pieņemts 2011. gada 26. maija sēdē

 

2010.gada 9.decembrī

Lēmums „Par A.Rudzišas iecelšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 54/Lm10)

Lēmums „Par I.Bērzkalnes iecelšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 55/Lm10)

 

Likums „Grozījums Zemesgrāmatu likumā” (Nr. 79/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” (Nr. 118/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

2010.gada 23.decembrī

Lēmums „Par J.Līvenas iecelšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 69/Lm10)

 

2011.gada 17.februārī

Lēmums „Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas zemesgrāmatu nodaļās” (Nr. 83/Lm10)

Lēmums „Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās” (Nr. 84/Lm10)

Lēmums „Par Antras Tiltiņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 89/Lm10)

Lēmums „Par Unas Melamedas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 88/Lm10)

 

2011. gada 14. aprīlī

Lēmums „Par Kristīnes Ozoliņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 137/Lm10)

Lēmums „Par Mairitas Zadiņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 138/Lm10)

Lēmums „Par Jolantas Āboliņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 139/Lm10)

Lēmums „Par Elgas Vesperes apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 140/Lm10)

 

2011. gada 16. jūnijā

Lēmums „Par Ingunas Helmanes iecelšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 192/Lm10)

 

2011. gada 1. jūlijā

Lēmuma projekts „Par Agneses Skulmes apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 195/Lm10)

Likumprojekts „Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” (Nr. 423/Lp10)

(1.07.2011.)

 

2011. gada 8.septembrī

Lēmums „Par Ilzes Ieviņas apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 217/Lm10)

Lēmums „Par Ināras Jaunzemes apstiprināšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi” (Nr. 218/Lm10)