Zemes komisija

 

2010.gada 2.decembrī

Lēmums „Par Centrālās zemes komisijas locekļu apstiprināšanu” (Nr. 49/Lm10)

Lēmums „Par deputāta S.Šķestera ievēlēšanu par Centrālās zemes komisijas priekšsēdētāju” (Nr. 50/Lm10)

 

2011. gada 5. maijā

Lēmums „Par Zemkopības ministrijas pārstāves Valentīnas Mičurovas atsaukšanu no Centrālās zemes komisijas sastāva” (Nr. 157/Lm10)

Lēmums „Par Zemkopības ministrijas pārstāves Kristīnes Pļaskotas apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā” (Nr. 158/Lm10)