Vides aizsardzība

 

Likums „Grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1836/Lp9) (Nr. 72/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2010.gada 16.jūnija sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas

2010.gada 16.decembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 17.marta sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 28.aprīļa sēdē

 

Likums „Grozījums likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”” (Nr. 106/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā” (Nr. 107/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņems 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā” (Nr. 113/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījums Vides aizsardzības likumā” (Nr. 133/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra sēdes ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā” (Nr. 329/Lp10)

(28.04.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 12. maija sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 8. septembra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

 

Likums „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” (Nr. 327/Lp10)

(28.04.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 12. maija sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 8. septembra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 13. oktobra sēdē

 

 

Likumprojekts „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” (Nr. 475/Lp10)

(4.08.2011.)

 

Likumprojekts „Grozījumi Aizsargjoslu likumā” (Nr. 479/Lp10)

(8.09.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 22. septembra sēdē

Izskatīšana tiks turpināta 11. Saeimā (Nr.48/Lp11)