Valsts dienests

 

Likums „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (Nr.43/Lp10)

(25.11.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra sēdē

 

Likums „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1927/Lp9) (Nr. 31/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2010.gada 23.septembra sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 25.novembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 3.februāra sēdē

3.lasījumā – pieņemts 2011. gada 28. aprīļa sēdē

 

Likums „Grozījums Valsts informācijas sistēmu likumā” (Nr. 134/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā” (Nr. 135/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījums Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā” (Nr. 169/Lp10)

(23.12.2010.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 20.janvāra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 10.marta sēdē

3.lasījumā – pieņemts 2011. gada 8. jūlija sēdē

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 190/Lp10)

(20.01.2011.)

1.lasījumā — noraidīts 2011.gada 3.februāra sēdē

 

Likumprojekts „Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (Nr. 214/Lp10)

(10.02.2011.)

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”” (Nr. 236/Lp10)

(24.02.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 10.marta sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 7. aprīļa sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 12. maija sēdē

 

Likums „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (Nr. 250/Lp10)

(03.03.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 17.marta sēdē

2. lasījumā – pieņemts 2011. gada 19. maijā

3. lasījumā – pieņemts 2011. gada 16. jūnija sēdē