Tiesa

 

Likums „Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” (9.Saeimas likumprojekta Nr.1806/Lp9) (Nr. 12/Lp10)

1.lasījumā — pieņemts 9.Saeimas 2010.gada 30.septembra sēdē

Lēmums — turpināt likumprojekta izskatīšanu — pieņemts 10.Saeimas 2010.gada 17.novembra sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2010.gada 9.decembra sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 27.janvāra sēdē

 

2010.gada 2.decembrī

Lēmums „Par I.Bogdanovas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 37/Lm10)

Lēmums „Par A.Garā apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 38/Lm10)

Lēmums „Par V.Prudņikova apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 39/Lm10)

Lēmums „Par R.Silakalna apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 40/Lm10)

Lēmums „Par L.Piusas atbrīvošanu no Administratīvās rajona tiesas tiesneša amata” (Nr. 42/Lm10)

Lēmums „Par V.Endzeļa atbrīvošanu no Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata” (Nr. 43/Lm10)

Lēmums „Par I.Čudinas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 44/Lm10)

Lēmums „Par K.Maikes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 45/Lm10)

Lēmums „Par V.Puškundzes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 46/Lm10)

Lēmums „Par S.Rūtenas-Laizānes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 47/Lm10)

 

2010.gada 23.decembrī

Lēmums „Par S.Zakrevskas atbrīvošanu no Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata” (Nr. 63/Lm10)

Lēmums „Par I.Kadeģes apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 64/Lm10)

Lēmums „Par G.Krieviņas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 65/Lp10)

Lēmums „Par A.Reitupes apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 66/Lm10)

Lēmums „Par A.Eglijas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 70/Lm10)

 

2011.gada 27.janvārī

Lēmums „Par Dz.Amerikas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi”(Nr. 78/Lm10)

 

2011.gada 17.februārī

Lēmums „Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas apgabaltiesās” (Nr. 85/Lm10)

 

2011.gada 24.februārī

Lēmums „Par Valtera Poķa apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi” (Nr. 97/Lm10)

Lēmums „Par Irinas Kaļiņinas apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi” (Nr. 96/Lm10)

Lēmums „Par Normunda Riņķa apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi” (Nr. 98/Lm10)

 

2011.gada 17.martā

Lēmums „Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Aivai Zariņai” (Nr. 120/Lm10)

 

Likums „Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” (Nr. 310/Lp10)

6.04.2011.

1.lasījumā — pieņemts 2010. gada 7. aprīļa sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010. gada 14. aprīļa sēdē

 

2011. gada 7. aprīlī

Lēmums „Par Ligitas Vīksnas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 130/Lm10)

Lēmums „Par Ilzes Ramanes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 131/Lm10)

Lēmums „Par Aivas Daideres iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 132/Lm10)

Lēmums „Par Raimonda Rinča apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi” (Nr. 133/Lm10)

 

2011. gada 12. maijā

Lēmums „Par Laumas Šteinertes apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi” (Nr. 159/Lm10)

Lēmums „Par Intas Šteines apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 160/Lm10)

Lēmums „Par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu Pāvelam Gruziņam” (Nr. 161/Lm10)

 

2011. gada 2. jūnijā

Lēmums „Par Baibas Jēkabsones apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 177/Lm10)

Lēmums „Par Aijas Āvas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 178/Lm10)

Lēmums „Par Baibas Ozoliņas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 179/Lm10)

 

2011. gada 9. jūnijā

Lēmums „Par Līgas Hāzenfuses apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 181/Lm10)

Lēmums „Par Valda Vazdiķa apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 182/Lm10)

 

2011. gada 16. jūnijā

Lēmums „Par Ilutas Kovaļovas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 187/Lm10)

Lēmums „Par Jāņa Stūrmaņa apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 188/Lm10)

Lēmums „Par Riharda Hlevicka atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata” (Nr. 189/Lm10)

Lēmums „Par Sigitas Ozolas atkārtotu iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 190/Lm10)

Lēmums „Par Rozes Paegles apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi” (Nr. 193/Lm10)

 

2011. gada 1. jūlijā

Lēmums „Par Dzintara Melbārža apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 196/Lm10)

 

2011. gada 22. septembrī

Likumprojekts „Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā” (Nr. 494/Lp10)

(22.09.2011.)

Lēmums „Par Nellijas Paņkivas apstiprināšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 223/Lm10)

 

2011. gada 13. oktobrī

Lēmums „Par Diānas Makarovas iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 225/Lm10)

Lēmums „Par Andra Vasiļevska iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 226/Lm10)

Lēmums „Par Agneses Sviķes iecelšanu par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi” (Nr. 227/Lm10)