Starpvalstu attiecības

 

Likums „Grozījumi likumā „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos”” (Nr. 110/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā” (Nr. 143/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā” (Nr. 180/Lp10)

(13.01.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 3.februāra sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 10.februāra sēdē

Likums „Par nolīgumu, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000.gada 23.jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005.gada 25.jūnijā” (Nr. 186/Lp10)

(13.01.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 3.marta sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 7. aprīļa sēdē

 

Likums „Par Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm” (Nr. 229/Lp10)

(10.02.2011.)

1.lasījumā — pieņems 2011.gada 3.marta sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 7. aprīļa sēdē

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā un Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem” (Nr. 227/Lp10)

(10.03.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 17.marta sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011. gada 14. aprīļa sēdē

 

Likums „Par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses” (Nr. 230/Lp10)

(10.02.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 3.marta sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 7. aprīļa sēdē

 

Likums „Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām un Grozījumu Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām denonsēšanu” (Nr. 239/Lp10)

(24.02.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 24. marta sēdē

2. lasījumā – pieņemts 2011. gada 19. maijā

 

Likums „Par Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par kopējas robežkontroles organizēšanu denonsēšanu” (Nr. 242/Lp10)

(24.02.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 24. marta sēdē

2. lasījumā – pieņemts 2011. gada 19. maijā

 

Likums „Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, un Protokola par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, denonsēšanu” (Nr. 243/Lp10)

(24.02.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 24. marta sēdē

2. lasījumā – pieņemts 2011. gada 19. maijā

 

Likums „Par grozījumiem Līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Īslandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu Investīciju banku pielikumā esošajos Ziemeļu Investīciju bankas Statūtos” (Nr. 247/Lp10)

(03.03.2011.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 24. marta sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 24. marta sēdē

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu” (Nr. 262/Lp10)

(10.03.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 7. aprīļa sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

 

Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās” (Nr. 270/Lp10)

(17.03.2011.)

1. lasījumā – pieņemts 2011. gada 19. maijā

2. lasījumā – pieņemts 2011. gada 16. jūnija sēdē

 

Likums „Par Mītnes līgumu starp Latvijas Republikas valdību un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes biroju” (Nr. 277/Lp10)

(31.03.2011.)

1. lasījumā – pieņemts 2011. gada 19. maijā

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 9. jūnija sēdē

 

Likums „Par Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses” (Nr. 280/Lp10)

(31.03.2011.)

1. lasījumā – pieņemts 2011. gada 16. jūnija sēdē

2. lasījumā – pieņemts 2011. gada 21. jūlija sēdē

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā” (Nr. 281/Lp10)

(31.03.2011.)

1. lasījumā – pieņemts 2011. gada 19. maijā

2. lasījumā – pieņemts 2011. gada 1. jūlijā

 

Likums „Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā” (Nr. 313/Lp10)

(14.04.2011.)

1. lasījumā – pieņemts 2011. gada 19. maijā

2. lasījumā – pieņemts 2011. gada 1. jūlijā

 

Likums „Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses” (Nr. 380/Lp10)

(9.06.2011.)

1. lasījumā – pieņemts 2011. gada 1. jūlijā

2. lasījumā – pieņemts 2011. gada 14. jūlija sēdē

 

Likums „Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses” (Nr. 381/Lp10)

(9.06.2011.)

1. lasījumā – pieņemts 2011. gada 1. jūlijā

2. lasījumā – pieņemts 2011. gada 14. jūlija sēdē

 

Par lēmumu „Par Austrijas Republikas lēmumu atbrīvot noziegumos pret cilvēci apsūdzēto personu” (Nr. 213/Lm10)

(21.07.2011.)