Privatizācija, sertifikāti

 

Likums „Par likuma „Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos” un Augstākās Padomes lēmuma „Par Latvijas Republikas likuma „Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos” spēkā stāšanās kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” (Nr. 38/Lp10)

(02.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2011.gada 20.janvāra sēdē

 

Likums „Grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (Nr. 122/Lp10)

(08.12.2010.)

1.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 9.decembra ārkārtas sēdē

2.lasījumā (steidzams) — pieņemts 2010.gada 16.decembra ārkārtas sēdē

 

Likums „Grozījumi Valsts un īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu pabeigšanas likumā” (Nr. 225/Lp10)

(10.02.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 24.februāra sēdē

Lēmums — pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam līdz šā gada 31.martam — pieņemts 2011.gada 17.marta sēdē

2.lasījumā — pieņemts 2011.gada 14. aprīļa sēdē

3.lasījumā — pieņemts 2011.gada 5. maija sēdē

 

Likums „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”” (Nr. 333/Lp10)

(28.04.2011.)

1.lasījumā — pieņemts 2011.gada 12. maija sēdē

2. lasījumā – pieņemts 2011. gada 9. jūnija sēdē

3. lasījumā – pieņemts 2011. gada 1. jūlija sēdē

 

 

Likumprojekts „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”” (Nr. 390/Lp10)

(16.06.2011.)